Adeccoligaen

Deltakerdokumenter

10.02.2012

Klubbene i Adeccoligaen må fylle ut og sende inn alle deltakerdokumentene til NFF innen 15. mars 2013.

Ta kontakt med Lars Stensby i NFFs Arrangementsseksjon dersom det er spørsmål, mobiltlf.: 90 29 69 06 eller e-post: lars.stensby@fotball.no

Kontaktopplysningsskjema 2013

Kontaktopplysningsskjema skal fylles ut og sendes NFF innen fristen som er angitt i rundskriv vedr. fotballsesongen 2013. Les mer

Overordnet

Påmeldingsformular NFF Adeccoligaen 2013

Vedlagt finnes påmeldingsformular for NFF Adeccoligaen 2013. Les mer

Ekstranettet fases ut

Disse sidene blir ikke lengre oppdatert. Les mer

Drakter 2013

Vedrørende draktfarger og draktreklame 2013 Les mer

Stadionopplysningsskjema 2013

Vedlagt finnes stadionopplysningsskjema. Les mer

Sikkerhetssertifikat 2013

Vedlagt finnes sikkerhetssertifikat for sesongen 2013. Klubbene i Oddsen-ligaen og 1. divisjon kvinner har ikke krav om å sende inn sikkerhetssertifikat. Les mer

Belysningssertifikat 2013

Vedlagt finnes belysningssertifikat for sesongen 2013. Les mer

Opplysninger om klubbens avtaleforhold 2013

Vedlagt finnes skjema for opplysninger om klubbens avtaleforhold i sesongen 2013. Les mer

NFFs Spillertroppskjema 2013

Vedlagt finnes NFFs Spillertroppskjema for Tippeligaen og Adeccoligaen og Toppserien for sesongen 2013. Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75 J
0855 Oslo
Telefon: 04420
Fax: 21 02 93 01
E-Post:nff@fotball.no

Behov for support? Ris eller ros?

Behov for support? Har du forslag til videre utvikling av NFFs ekstranett, send en e-post til ekstranett@fotball.no
For hjelp med FIKS, gå til http://nffsupport.no/

Forbundstinget.no

www.forbundstinget.no Informasjonsside om NFFs forbundsting som avholdes annethvert år. NFFs ledermøte avholdes i år uten forbundsting. 

Min profilside

Gjelder kun de med brukernavn og passord. Klikk på overskriften for å gå til din profilside. Brukerne av ekstranettet oppfordres til å oppdatere sine personlige opplysninger. Alle enkeltpersoner bør jevnlig endre sitt personlige passord.

Om ekstranettet

Klikk på overskriften for å lese om bakgrunnen for NFFs ekstranett, - status, innhold og funksjonalitet.

Aktivitetskalender

Klikk på overskriften for å gå til NFFs offisielle aktivitetskalender som inneholder oversikt over ulike møter, samlinger og andre aktiviteter. Dersom du har spørsmål eller innspill, send en e-post: ekstranett@fotball.no