Adeccoligaen

Rundskriv 30/07

Rundskriv

01.03.2007

Offisielle rundskriv fra NFF til klubbene i Adeccoligaen.

Rundskrivene nummereres fortløpende, uavhengig av hvem som er mottakere. I denne oversikten finnes kun de rundskrivene hvor klubbene i Adeccoligaen er målgruppen (evt. sammen med andre målgrupper). Alle rundskrivene finnes under menyen "Nytt fra NFF".

2006

Desember

Rundskriv 06/07

Vedrørende bruk av ikke-lisensierte agenter

22.12.2006

Vedrørende påstander i media om at spillere og klubber benytter ikke-lisensierte agenter i tilknytning ved prøvespill, overganger og kontraktsinngåelse. Les mer

Rundskriv 03/07

Budsjett 2007 overfor klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen

22.12.2006

Forbundsstyret vedtok 7. desember 2006 busjettet for 2007 overfor klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen. Les mer

Rundskriv 01/07:

Lokalt utviklede spillere og antall spillere fra land utenfor EU/EØS

18.12.2006

Forbundsstyret vedtok 7. desember 2006 å innføre en ordning med lokalt utviklede spillere i Tippeligaen og Adeccoligaen gjeldende fra 1.1.2008. På samme møte vedtok Forbundsstyret en midlertidig lovendring vedrørende utenlandske borgere utenfor EU/EØS. Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75 J
0855 Oslo
Telefon: 04420
Fax: 21 02 93 01
E-Post:nff@fotball.no

Behov for support? Ris eller ros?

Behov for support? Har du forslag til videre utvikling av NFFs ekstranett, send en e-post til ekstranett@fotball.no
For hjelp med FIKS, gå til http://nffsupport.no/

Forbundstinget.no

www.forbundstinget.no Informasjonsside om NFFs forbundsting som avholdes annethvert år. NFFs ledermøte avholdes i år uten forbundsting. 

Min profilside

Gjelder kun de med brukernavn og passord. Klikk på overskriften for å gå til din profilside. Brukerne av ekstranettet oppfordres til å oppdatere sine personlige opplysninger. Alle enkeltpersoner bør jevnlig endre sitt personlige passord.

Om ekstranettet

Klikk på overskriften for å lese om bakgrunnen for NFFs ekstranett, - status, innhold og funksjonalitet.

Aktivitetskalender

Klikk på overskriften for å gå til NFFs offisielle aktivitetskalender som inneholder oversikt over ulike møter, samlinger og andre aktiviteter. Dersom du har spørsmål eller innspill, send en e-post: ekstranett@fotball.no