Adeccoligaen

Rundskriv 30/07

Rundskriv

01.03.2007

Offisielle rundskriv fra NFF til klubbene i Adeccoligaen.

Rundskrivene nummereres fortløpende, uavhengig av hvem som er mottakere. I denne oversikten finnes kun de rundskrivene hvor klubbene i Adeccoligaen er målgruppen (evt. sammen med andre målgrupper). Alle rundskrivene finnes under menyen "Nytt fra NFF".

2009

Desember

Rundskriv 31/09

Revidert reglement for spilleragenter fra 1.1.2010

22.12.2009

Norges Fotballforbunds (NFF) nåværende reglement for spilleragenter trådte i kraft den 01.01.09. Forbundsstyret ga ved ikrafttredelsen uttrykk for at NFF ville gjennomføre en revisjon av reglementet etter ca 1 år. Les mer

Rundskriv 30/09

Økte gebyr for overganger, utlån og endring av status i klubb fra 1.1.2010

22.12.2009

Forbundsstyret har vedtatt å øke gebyrene for overganger, utlån og endring av status i klubb med virkning fra 1. januar 2010. Les mer

Rundskriv 28/09

Innstilling på ny valgkomité til Forbundstinget i 2010

03.12.2009

Forbundsstyret vil i henhold til Lovens § 6-8 (3) be om innstilling på kandidater til ny valgkomité fra klubber og kretser senest den 5. januar 2010. Innstillingen på ny valgkomité skal legges fram for Forbundstinget den 5.-7. mars 2010 på Lillestrøm. Les mer

November

Rundskriv 27/09

Hovedterminlisten for menn for fotballsesongen 2010

28.11.2009

Forbundsstyret har vedtatt hovedterminlisten for menn for fotballsesongen 2010 etter forutgående drøftinger med NTF og klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen, samt NISO, DF-02, TV-selskapene og Norsk Tipping. Les mer

Rundskriv 26/09

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

13.11.2009

Forbundsstyret inviterer medlemsklubber, fotballkretser og interesseorganisasjoner til å komme med sine synspunkter på NFFs framtidige forsikringsordning. Les mer

Oktober

Rundskriv 24/09

Kvalifiseringsspill mellom Tippeligaen og Adeccoligaen 2009

30.10.2009

NFF viser til Kampreglementets § 5-5 (2) og § 5-6 (2) vedrørende opprykk og nedrykk mellom Tippeligaen og Adeccoligaen. Vedlagt følger rundskriv med Forbundsstyrets bestemmelser. Les mer

September

Rundskriv 22/09

Vedrørende nytt klubblisensregelverk

23.09.2009

Forbundsstyret har på sitt møte den 16. september 2009 vedtatt et nytt klubblisensregelverk som består av tre elementer. Les mer

Rundskriv 21/09

Forbundsstyrets forslag til nye AS-bestemmelser

15.09.2009

Forbundsstyret oversender med dette forslag til nye AS-bestemmelser ut på høring i organisasjonen. Les mer

Rundskriv 18/09

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn

01.09.2009

Forbundsstyret sender med dette Seriekomiteens forslag ut på høring i organisasjonen, og styret ønsker tilbakemeldinger fra organisasjonen på det vedlagte forslaget. Les mer

Rundskriv 17/09

Høringsdokument vedrørende Organisasjonsutvalgets rapport

01.09.2009

Forbundsstyret sender ut på høring et dokument relatert til Organisasjonsutvalgets rapport. Svarfrist er 1. oktober 2009. Les mer

August

Rundskriv 16/09

Vedrørende ”Lokalt Utviklede Spillere” (LUS-modellen)

18.08.2009

Forbundsstyret har vedtatt at LUS-bestemmelsen skal videreføres i 2010, men at innholdet i bestemmelsen skal evalueres i tett samspill med klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen innen 31. desember 2009. Les mer

Rundskriv 15/09

Forbundstinget i 2010 - orientering om ulike høringer høsten 2009

18.08.2009

Forbundsstyret vil med dette orientere organisasjonen om at det høsten 2009 vil bli avholdt en del ulike høringer og evalueringer som vil lede opp mot Forbundstinget på Thon Hotell Arena på Lillestrøm den 5.-7. mars 2009. Les mer

April

Rundskriv 11/09

Frigivelse av spillere til landslag – utsettelse av kamper

08.04.2009

Frigivelse av spillere til landslag reguleres i utgangspunktet av bestemmelsene i Annexe 1 til FIFAs Regulations on the Status and Transfer of Players. NFFs Kampreglement har i tillegg følgende bestemmelser. Les mer

Mars

Rundskriv 10/09

Låneordning for yngre spillere på norske landslag – sesongen 2009

12.03.2009

Forbundsstyret vedtok på sitt møte den 5. mars 2009 å forlenge låneordningen for yngre spillere på norske landslag med ett år, dvs. gjeldende for sesongen 2009. Les mer

Rundskriv 09/09

Informasjon om fotballsesongen 2009

12.03.2009

NFFs Lov- og reglementshefte ble den 9. mars 2009 sendt fra trykkeriet ut til alle NFFs medlemsklubber og fotballkretser. Vi vil i den anledning redegjøre kort for de endringer som er foretatt i forhold til fjorårets hefte. Les mer

Rundskriv 08/09

Bestemmelse vedrørende Lokalt Utviklede Spillere (LUS)

07.03.2009

NFF sender med dette ut rundskriv vedrørende LUS-bestemmelsen for 2009. Les mer

Rundskriv 07/09

Retningslinjer for sanksjoner sesongen 2009

02.03.2009

I henhold til Reglement for advarsler og utvisninger § 3-1 skal Forbundsstyret før seriestart hvert år fastsette retningslinjer for sanksjoner. Les mer

Februar

Rundskriv 05/09

Nytt reglement for spilleragenter, - utdrag om spillerens rettigheter og plikter

09.02.2009

FIFA vedtok et nytt internasjonalt agentreglement som ble gjort gjeldende fra 1.1.2008. Fra 01.01.2009 gjelder nytt reglement for spilleragenter og agentvirksomhet i Norge. Les mer

Rundskriv 04/09

Dommerhonorarer for sesongen 2009

08.02.2009

Norges Fotballforbund har vedtatt dommerhonorarer for sesongen 2009. Les mer

Rundskriv 03/09

Program for NFFs ledermøte 6.-7. mars i Bodø

06.02.2009

Forbundsstyret har vedtatt programmet for NFFs ledermøte den 6.-7. mars i Bodø. Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75 J
0855 Oslo
Telefon: 04420
Fax: 21 02 93 01
E-Post:nff@fotball.no

Behov for support? Ris eller ros?

Behov for support? Har du forslag til videre utvikling av NFFs ekstranett, send en e-post til ekstranett@fotball.no
For hjelp med FIKS, gå til http://nffsupport.no/

Forbundstinget.no

www.forbundstinget.no Informasjonsside om NFFs forbundsting som avholdes annethvert år. NFFs ledermøte avholdes i år uten forbundsting. 

Min profilside

Gjelder kun de med brukernavn og passord. Klikk på overskriften for å gå til din profilside. Brukerne av ekstranettet oppfordres til å oppdatere sine personlige opplysninger. Alle enkeltpersoner bør jevnlig endre sitt personlige passord.

Om ekstranettet

Klikk på overskriften for å lese om bakgrunnen for NFFs ekstranett, - status, innhold og funksjonalitet.

Aktivitetskalender

Klikk på overskriften for å gå til NFFs offisielle aktivitetskalender som inneholder oversikt over ulike møter, samlinger og andre aktiviteter. Dersom du har spørsmål eller innspill, send en e-post: ekstranett@fotball.no