Adeccoligaen

Rundskriv 30/07

Rundskriv

01.03.2007

Offisielle rundskriv fra NFF til klubbene i Adeccoligaen.

Rundskrivene nummereres fortløpende, uavhengig av hvem som er mottakere. I denne oversikten finnes kun de rundskrivene hvor klubbene i Adeccoligaen er målgruppen (evt. sammen med andre målgrupper). Alle rundskrivene finnes under menyen "Nytt fra NFF".

2010

November

Rundskriv 13/10

Bestemmelser vedrørende Lokalt Utviklede Spillere (LUS) i 2011

26.11.2010

Det vises til rundskriv 39/07, 02/08, 16/09 og 04/10 vedrørende Forbundsstyrets bestemmelser om Lokalt Utviklede Spillere (LUS) Les mer

Mars

Rundskriv 11/10

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

30.03.2010

Vedlagt følger en kort oppsummering av noen viktige vedtak som ble fattet på NFFs forbundsting 5.-7. mars 2010. Les mer

Rundskriv 12/10

Låneordning for yngre spillere på norske landslag -sesongen 2010

30.03.2010

Forbundsstyret har vedtatt å forlenge låneordningen for yngre spillere på norske landslag med ett år, dvs. gjeldende for sesongen 2010 Les mer

Rundskriv 10/10

Aktuelle endringer vedrørende Disiplinærutvalgets sammensetning, arbeidsoppgaver og virksomhet. Opprettelsen av Påtalenemnda.

24.03.2010

I henhold til NFFs lov § 6-4 skal Forbundsstyret oppnevne et Disiplinærutvalg som skal behandle saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger. Les mer

Februar

Rundskriv 08/10

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

12.02.2010

Forbundsstyret vedtok på sitt møte den 11. februar 2010 retningslinjene for sanksjoner for fotballsesongen 2010 og retningslinjene for bruk av video for sesongen 2010. Les mer

Rundskriv 07/10

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2010

10.02.2010

Norges Fotballforbund vil med dette rundskrivet orientere klubbene i Tippeligaen, Adeccoligaen, Fair Play-ligaen, Toppserien og 1. divisjon kvinner om en del viktige forhold vedrørende fotballsesongen 2010. Vi ber klubbene merke seg de punktene i brevet. Les mer

Januar

Rundskriv 05/10

Dommerhonorarer for sesongene 2010 og 2011

28.01.2010

Norges Fotballforbund har vedtatt dommerhonorarene for sesongen 2010 og 2011. I henhold til Kampreglements § 4-13 skal Forbundsstyret fastsette reiseregulativ for dommere, samt et vederlag pr kamp. Reiseregulativet følger statens satser. Les mer

Rundskriv 04/10

Bestemmelse vedrørende Lokalt Utviklede Spillere (LUS) i 2010

24.01.2010

Det vises til tidligere rundskriv vedrørende Forbundsstyrets bestemmelse om Lokalt Utviklede Spillere (LUS). Selve LUS-bestemmelsen er ikke endret fra 2009, men NFF vil i dette rundskrivet presisere en del viktige forhold vedrørende 2010. Les mer

Rundskriv 03/10

NFFs budsjett for 2010 overfor klubbene i Fair Play-ligaen

20.01.2010

Forbundsstyret vedtok NFFs budsjett for 2010 på sitt møte mandag den 11. januar 2010. Forbundsstyret har vedtatt å videreføre hovedprinsippene fra budsjettet i 2009 overfor klubbene i Fair Play-ligaen (2. divisjon menn) også i 2010. Les mer

Rundskriv 01/10

Norgesmesterskapene for aldersbestemte klasser – Telenor Cup 2010

19.01.2010

Forbundsstyret har vedtatt retningslinjene for Norgesmesterskapene for aldersbestemte klasser – Telenor Cup for sesongen 2010. Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75 J
0855 Oslo
Telefon: 04420
Fax: 21 02 93 01
E-Post:nff@fotball.no

Behov for support? Ris eller ros?

Behov for support? Har du forslag til videre utvikling av NFFs ekstranett, send en e-post til ekstranett@fotball.no
For hjelp med FIKS, gå til http://nffsupport.no/

Forbundstinget.no

www.forbundstinget.no Informasjonsside om NFFs forbundsting som avholdes annethvert år. NFFs ledermøte avholdes i år uten forbundsting. 

Min profilside

Gjelder kun de med brukernavn og passord. Klikk på overskriften for å gå til din profilside. Brukerne av ekstranettet oppfordres til å oppdatere sine personlige opplysninger. Alle enkeltpersoner bør jevnlig endre sitt personlige passord.

Om ekstranettet

Klikk på overskriften for å lese om bakgrunnen for NFFs ekstranett, - status, innhold og funksjonalitet.

Aktivitetskalender

Klikk på overskriften for å gå til NFFs offisielle aktivitetskalender som inneholder oversikt over ulike møter, samlinger og andre aktiviteter. Dersom du har spørsmål eller innspill, send en e-post: ekstranett@fotball.no