Nytt fra NFF

Bestemmelser

18.03.2008

Oppdaterte dokumenter for sesongen 2013 finnes nedenfor.

NFFs Lov og reglementer finnes i eget særtrykk - eller trykk her for å finne en oppdatert versjon på www.fotball.no under NFF og Lov og reglementer.

Klubbene skal til enhver tid etterleve gjeldende lover, reglementer, bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt for NFFs ulike konkurranser.

Turneringsbestemmelser Toppserien 2013

09.05.2012

Vedlagt finner du turneringsbestemmelsene for Toppserien 2013 Les mer

Turneringsbestemmelser 1. div. Kvinner 2013

18.04.2012

Vedlagt finner du turneringsbestemmelsene for 1. div. Kvinner 2013 Les mer

Turneringsbestemmelser Oddsen Ligaen 2013

13.04.2012

Vedlagt finner du turneringsbestemmelsene for Oddsen Ligaen 2013 Les mer

Turneringsbestemmelser Tippeligaen 2013

30.03.2012

Vedlagt finner du turneringsbestemmelsene for 2013 Les mer

Turneringsbestemmelser Adeccoligaen 2013

08.03.2011

Vedlagt følger turneringsbestemmelsene for NFF Adeccoligaen for sesongen 2013 Les mer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og for bruk av video

30.03.2009

Forbundsstyret vedtok på sitt møte den 11. februar 2010 retningslinjene for sanksjoner for fotballsesongen 2010 og retningslinjene for bruk av video for sesongen 2010. Les mer

Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser 2013

10.03.2009

NFFs Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser gjelder for alle nasjonale kamper, både i breddefotballen og toppfotballen for 2013. Les mer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75 J
0855 Oslo
Telefon: 04420
Fax: 21 02 93 01
E-Post:nff@fotball.no

Behov for support? Ris eller ros?

Behov for support? Har du forslag til videre utvikling av NFFs ekstranett, send en e-post til ekstranett@fotball.no
For hjelp med FIKS, gå til http://nffsupport.no/

Forbundstinget.no

www.forbundstinget.no Informasjonsside om NFFs forbundsting som avholdes annethvert år. NFFs ledermøte avholdes i år uten forbundsting. 

Min profilside

Gjelder kun de med brukernavn og passord. Klikk på overskriften for å gå til din profilside. Brukerne av ekstranettet oppfordres til å oppdatere sine personlige opplysninger. Alle enkeltpersoner bør jevnlig endre sitt personlige passord.

Om ekstranettet

Klikk på overskriften for å lese om bakgrunnen for NFFs ekstranett, - status, innhold og funksjonalitet.

Aktivitetskalender

Klikk på overskriften for å gå til NFFs offisielle aktivitetskalender som inneholder oversikt over ulike møter, samlinger og andre aktiviteter. Dersom du har spørsmål eller innspill, send en e-post: ekstranett@fotball.no