Nyheter flere målgrupper

Nytt fra NFF

Informasjon om "minstelønn"

14.06.2007

Lønn er et forhold mellom arbeidsgiver (klubb) og arbeidstaker (spiller). NFF er ikke part i denne prosessen.

Fotballens regelverk regulerer ulike forhold knyttet til avvikling av konkurransene, herunder også forholdet mellom de ulike aktørene innen fotballen.

Forbundsstyret vedtok høsten 2004 en bestemmelse i Overgangsreglementet (§ 3-2 bokstav c), som blant annet tok sikte på å sikre at spillere har ei rimelig lønn i forhold til den tid vedkommende er i arbeid (trening, kamp, markedsarbeid).

Bestemmelsen skulle samtidig sikre at de profesjonelle kontraktene var "reelle", for å hindre at klubber kunne hente amatørspillere uten å tilby en profesjonell kontrakt med et reelt innhold. (Det vises her til at ingen kan hindre en amatørspiller å bli profesjonell, og at det skal ha vært flere eksempler på at amatørspillere ble hentet til en klubb uten vederlag og undertegnet deretter profesjonell kontrakt uten reelle ytelser).

NFF har ved praktiseringen av den aktuelle bestemmelsen tatt utgangspunkt i at en spiller i 100 % stilling, bør ha en inntekt som tilsvarer lønnstrinn 1 i Statens regulativ (for tiden ca kr 180 000). Dette brukes for øvrig også av norske myndigheter som et minimumskrav for at utenlandske borgere skal kunne få arbeidstillatelse i Norge. I forhold til denne gruppen er det kun aktuelt med 100 % stilling. NFF har ved praktiseringen tatt utgangspunkt i at stillingsprosenten bør være minimum 20 % som profesjonell fotballspiller.

Det presiseres at dette er et utgangspunkt, og at hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret opp mot ordlyden i Overgangsreglementets § 3-2 c).

Dette aktuelle tema har vært tatt opp og diskutert på årets Lov- og reglementsseminarer med klubbene i Tippeligaen, Adeccoligaen, 2. divisjon menn, Toppserien og 1. divisjon kvinner.

Innholdet i den aktuelle bestemmelsen i Overgangsreglementet er ikke nærmere avklart, da det ikke har vært noen konkrete tvister knyttet til praktiseringen av bestemmelsen. En del klubber er blitt bedt om, fra NFF, å endre kontrakter i medhold av bestemmelsen, og det har ikke ledet til noen større problemer.

NFF vil følge opp denne bestemmelsen på lik linje med andre bestemmelser i fotballens regelverk.

Kontakt i NFF:
Forvaltnings- og jusseksjonen ved seksjonsleder Roger Ness.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75 J
0855 Oslo
Telefon: 04420
Fax: 21 02 93 01
E-Post:nff@fotball.no

Behov for support? Ris eller ros?

Behov for support? Har du forslag til videre utvikling av NFFs ekstranett, send en e-post til ekstranett@fotball.no
For hjelp med FIKS, gå til http://nffsupport.no/

Forbundstinget.no

www.forbundstinget.no Informasjonsside om NFFs forbundsting som avholdes annethvert år. NFFs ledermøte avholdes i år uten forbundsting. 

Min profilside

Gjelder kun de med brukernavn og passord. Klikk på overskriften for å gå til din profilside. Brukerne av ekstranettet oppfordres til å oppdatere sine personlige opplysninger. Alle enkeltpersoner bør jevnlig endre sitt personlige passord.

Om ekstranettet

Klikk på overskriften for å lese om bakgrunnen for NFFs ekstranett, - status, innhold og funksjonalitet.

Aktivitetskalender

Klikk på overskriften for å gå til NFFs offisielle aktivitetskalender som inneholder oversikt over ulike møter, samlinger og andre aktiviteter. Dersom du har spørsmål eller innspill, send en e-post: ekstranett@fotball.no