Nyheter flere målgrupper

Sist oppdatert 03.01.08:

Innhold og funksjonalitet på NFFs Ekstranett

01.09.2007

NFFs Ekstranett er en skreddersydd nettside for organisasjonsnyhter, offisielle rundskriv, nytt fra Forbundsstyret, innkallinger, referater, rapporter og presentasjonsmateriell.

Siste status

NFFs Ekstranett ble 03.01.08 et åpent nettsted for klubbene i Tippeligaen, Adeccoligaen, 2. divisjon menn, Toppserien og 1. divisjon kvinner samt Norgesmesterskapene. Det betyr at disse menyene nå er tilgjengelig uten brukernavn og passord.

NFFs Ekstranett er fra samme tidspunkt fullt oppdatert, både med tanke på innhold og funksjonalitet. Det siste som er lagt til er "e-postvarsling". E-postvarsling fungerer foreløpig kun med brukernavn og passord. Her kan brukerne av ekstranettet abonnere på nyheter og rundskriv, dvs. at man får tilsendt en e-post hver gang det blir lagt ut nytt inhold under en bestemt meny. 

Kalenderaktivitetene er foreløpig kun synlig for brukere som er innlogget, men dette vil bli endret i løpet av kort tid.

NFFs Ekstranett blir i 2008 en viktig informasjonskanal for NFF ut mot de ulike målgruppene som er definerte brukere av ekstranettet.

Hvordan bruke ekstranettet?

Bruk ekstranettet som et oppslagsverk.

Fordelen med et ekstranett er at alle relevante dokumenter og annen informasjon som sendes ut fra NFF, fortløpende blir lagret direkte under hver enkelt målgruppe. Dette betyr at hver enkelt bruker/klubb kan klikke seg inn på sin egen målgruppe og finne det de har behov for. Dette vil på sikt gi en større trygghet for brukerne i forhold til å få med seg all relevant informasjon fra NFF - når dere trenger det.

Ekstranettet blir med andre ord et viktig oppslagsverk som man bruker når man har behov for å finne informasjon om en konkret sak, det være seg offisielle rundskriv eller andre nyheter.

Innhold

På ekstranettet vil det bli lagt ut en del organisasjonsnyheter relatert til de ulike målgruppene.. Fotball.no vil fortsatt være NFFs offisielle informasjonskanal, mens dere på ekstranettet vil finne mer interne organisasjonsnyheter.

I tillegg til vil innholdet på ekstranettet være definert ut fra målgruppen, og det vil inneholde bl.a:

For klubbene:

 • Organisasjonsnyheter
 • Offisielle rundskriv
 • Alle formelle deltakerdokumenter, bestemmelser, skjemaer, etc.
 • Rapporter, presentasjonsmateriell, etc.

For kretsene

 • Organisasjonsnyheter
 • Offisielle rundskriv
 • Innkallinger og referater
 • Rapporter, presentasjonsmateriell, etc.

For NFFs komiteer og utvalg

 • Organisasjonsnyheter
 • Offisielle rundskriv
 • Innkallinger og referater
 • Rapporter, presentasjonsmateriell, etc.

For dommere og kampdelegater

 • Organisasjonsnyheter
 • Offisielle rundskriv
 • Innkallinger og referater

Innholdet på ekstranettet vil bli utviklet fortløpende, og stadig mer av NFFs informasjon vil i framtida kun bli lagt ut på ekstranettet - i stedet for utsendelse av e-post.

Funksjonalitet

Det aller meste av funksjonalitet er nå utviklet på ekstranettet, men vi vil selvsagt fortsette utvikling det kommende året av ekstranettet, blant annet på bakgrunn av de innspillene vi får fra brukerne.

De siste funksjonalitetene som er lansert på ekstranettet i løpet av høsten 2007, er:

 • Aktivitetskalender, med oversikt over møter, seminarer, etc.
 • Diskusjonsforum, med mulighet for å bruke et diskusjonsforum. Det er nå åpnet for å bruke diskusjonsforumet i forbindelse med innspill til handlingsplanen.
 • Min profil, med mulighet til å legge til/endre personlig profil, deriblant også mulighet for å endre passordet.
 • Abonnement, med mulighet for å kunne abonnere på ulike sider på ekstranettet. Man vil da få tilsendt en e-post hver gang det legges ut nye saker, eller gamle endres, på abonnementssiden.

Har dere innspill eller ideer vedrørende funksjonalitet eller innhold på ekstranettet, vennligst ta kontakt med oss på e-post: ekstranett@fotball.no

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75 J
0855 Oslo
Telefon: 04420
Fax: 21 02 93 01
E-Post:nff@fotball.no

Behov for support? Ris eller ros?

Behov for support? Har du forslag til videre utvikling av NFFs ekstranett, send en e-post til ekstranett@fotball.no
For hjelp med FIKS, gå til http://nffsupport.no/

Forbundstinget.no

www.forbundstinget.no Informasjonsside om NFFs forbundsting som avholdes annethvert år. NFFs ledermøte avholdes i år uten forbundsting. 

Min profilside

Gjelder kun de med brukernavn og passord. Klikk på overskriften for å gå til din profilside. Brukerne av ekstranettet oppfordres til å oppdatere sine personlige opplysninger. Alle enkeltpersoner bør jevnlig endre sitt personlige passord.

Om ekstranettet

Klikk på overskriften for å lese om bakgrunnen for NFFs ekstranett, - status, innhold og funksjonalitet.

Aktivitetskalender

Klikk på overskriften for å gå til NFFs offisielle aktivitetskalender som inneholder oversikt over ulike møter, samlinger og andre aktiviteter. Dersom du har spørsmål eller innspill, send en e-post: ekstranett@fotball.no