Nytt fra NFF

Rundskriv nr.8/12

Rundskriv vedr. Regler og retningslinjer ved etablering av arenaer med 40 % ståplasser

18.05.2012

Det har nå i tre år vært tillatt med inntil 40 % ståplasser i Adeccoligaen. Forbundsstyret vedtok i møte 10. februar 2012 at det skal tillates inntil 40 % ståplasser også i Tippeligaen

Det har nå i tre år vært tillatt med inntil 40 % ståplasser i Adeccoligaen. Forbundsstyret vedtok i møte 10. februar 2012 at det skal tillates inntil 40 % ståplasser også i Tippeligaen og ga administrasjonen i Norges Fotballforbund (NFF) i oppdrag å utforme regler for ståplassfelt. Disse reglene ble fremlagt for Forbundsstyret i møte 26. april 2012. Forbundsstyret hadde ingen innsigelser, og reglene for utforming av ståplassfelt gjøres gjeldende fra dette brevs dato.

Rundskrivet finner du her:

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75 J
0855 Oslo
Telefon: 04420
Fax: 21 02 93 01
E-Post:nff@fotball.no

Behov for support? Ris eller ros?

Behov for support? Har du forslag til videre utvikling av NFFs ekstranett, send en e-post til ekstranett@fotball.no
For hjelp med FIKS, gå til http://nffsupport.no/

Forbundstinget.no

www.forbundstinget.no Informasjonsside om NFFs forbundsting som avholdes annethvert år. NFFs ledermøte avholdes i år uten forbundsting. 

Min profilside

Gjelder kun de med brukernavn og passord. Klikk på overskriften for å gå til din profilside. Brukerne av ekstranettet oppfordres til å oppdatere sine personlige opplysninger. Alle enkeltpersoner bør jevnlig endre sitt personlige passord.

Om ekstranettet

Klikk på overskriften for å lese om bakgrunnen for NFFs ekstranett, - status, innhold og funksjonalitet.

Aktivitetskalender

Klikk på overskriften for å gå til NFFs offisielle aktivitetskalender som inneholder oversikt over ulike møter, samlinger og andre aktiviteter. Dersom du har spørsmål eller innspill, send en e-post: ekstranett@fotball.no